دستور

مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان ازطرح‌های عمرانی و خدمات شهری شهرداری بندرامام خمینی (ره) خوزستان بازدید کرد. سید کریم سیدنور دراین بازدید که بخشدار و شهردار این شهر وی را همراهی می‌کردند دستور استاندار خوزستان مبنی بر تسریع در رسیدگی به امور شهروندان و تلاش در انجام امور زیربنایی و عمرانی و فعالیت‌های…