دستور ویژه روحانی

خورنا: در حالی که بسیاری از رسانه ها  ، در انتظار رسیدن موعد محاکمه شان به دلیل شکایات پرشمار دولت قبلی هستند ، دکتر حسن روحانی،رئیس جمهور، دستور داده است ، شکایت های دولتی از رسانه ها پس گرفته شوند. به گزارش عصرایران ، بر اساس این دستور ، تمام شکایت هایی که دستگاه های دولتی…