دستور العمل تبلیغات

خورنا: رئیس ستاد انتخابات خوزستان دستورالعمل تبلیغات انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشریح کرد.سیدکریم حسینی اظهار کرد: برای تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مواردی به عنوان مجاز و غیرمجاز در نظر گرفته شده است که کاندیداها موظف به رعایت این موارد هستند. وی موارد مجاز در تبلیغات انتخابات…