دزفول – شوشتر

خورنا: برخورد یک دستگاه کمپرسی با گله گوسفند در جاده دزفول – شوشتر به واژگونی کامیون منجر شد. این سانحه تصادف ساعت هفت صبح روز پنجشنبه در پنج کیلومتری شهر چمران در جاده دزفول – شوشتر رخ داد. راننده کامیون از این سانحه رانندگی جان سالم بدر برد و جراحات سطحی برداشت. برخی افراد…