در دیدار سران عشایر

در دیدار سران عشایر صورت گرفت

خورنا به گزارش سه شنبه روابط عمومی دادگستری خوزستان،’ فرهاد افشار نیا’ در دیدار سران عشایر و اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر شهرستان اهواز، با بیان اینکه عشایر می توانند در امر صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضایی کمک کنند، افزود: شایسته است عشایر در اصلاح ذات البین و پیشگیری از وقوع جرم در…