دریا

خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان از تقویت گردشگری دریایی در استان خبر داد و گفت: تقویت گردشگری دریایی یکی از اهداف اساسی در خوزستان به شمار می‌رود. افشین حیدری اظهار کرد: تقویت گردشگری در خوزستان در دستور کار قرار دارد. به این دلیل می‌کوشیم تا شرایط را در این بخش بهبود بخشیم. وی خاطرنشان کرد: خوزستان از بکرترین شرایط اقلیمی…