دریا

37
خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان از تقویت گردشگری دریایی در استان خبر داد و گفت: تقویت گردشگری دریایی یکی از اهداف اساسی در خوزستان به شمار می‌رود. افشین حیدری اظهار کرد: تقویت گردشگری در خوزستان در دستور کار قرار…