دریانوردی خوزستان

خورنا: معاون اداری و مالی و سرپرست واحد طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از نصب و راه‌اندازی نسخه جدید سامانه جامع نقلیه در این اداره کل خبر داد. جهانگیر نجاتی اظهار کرد: سامانه جامع نقلیه در این اداره کل در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و حذف مراحل فیزیکی و کاغذی امور جاری و به منظور…