دریانوردی خرمشهر

خورنا: معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر از خروج هفتمین شناور مغروقه از آب‌های این بندر خبر داد. ابوطالب گرایلو اظهار کرد: در راستای پاکسازی و ایمن کردن آبراه‌های کارون و اروند، یکی دیگر از مغروقه‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی در آب‌های بندر خرمشهر خارج شد. وی افزود: این مغروقه در رودخانه کارون به همت کارشناسان…