دریافت کارت پایان خدمت جدید

37
خورنا: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا آخرین تاریخ اعتبار کارت‌های پایان خدمت قدیمی را اعلام کرد. سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با ایسنا ، با اشاره به روند تعویض کارت‌های معافیت و پایان خدمت قدیمی…