درمان فوری نیش عقرب

خورنا: شهریار نوری الاصل در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه کرمانشاه، در خصوص عقرب گزیدگی با اشاره به درد شدید آن تاکید کرد: در مرحله نخست باید فرد مجروح را از حرکت و دویدن بازداشت، زیرا در هنگام دویدن فرد بر اثر درد، گردش خون فرد زیاد شده و به این ترتیب سم در تمام بدن جریان…