درمان سرماخوردگی با لبو

37
خورنا: مسعود نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: آنچه که بیشتر شاهد آن هستیم این است که مردم تمایل بیشتری به شلغم و چغندر پخته دارند و آن‌طور که باید به لبوی پخته تمایلی نشان نمی‌دهند.