درمان سرماخوردگی با شلغم

خورنا: مسعود نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: آنچه که بیشتر شاهد آن هستیم این است که مردم تمایل بیشتری به شلغم و چغندر پخته دارند و آن‌طور که باید به لبوی پخته تمایلی نشان نمی‌دهند. وی اظهارداشت: چغندر پخته با وجود خواصی که دارد حجم فراوانی از قند را وارد بدن افراد می‌کند…