درمانگاه نفتون مسجد سلیمان

خورنا: با حضور مسئولین محلی ؛ درمانگاه نفتون در مسجدسلیمان افتتاح شد به گزارش خبرنگار خورنا از مسجد سلیمان؛ درمانگاه نفتون یکی از مراکز قدیمی بهداشتی و درمانی صنعت نفت در شهرستان مسجدسلیمان ، پس از بازسازی ومرمت کلی ، پیش از ظهر امروز طی آیینی توسط فرماندار این شهر افتتاح شد .