درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی

خورنا: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی پروژه سالن انتظار و پذیرش مرکزی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی ره اهواز مورد بهره برداری قرار گرفت.   با افتتاح این پروژه از این پس بیماران مراجعه کننده به این مرکز در بدو ورود مورد پذیرش قرار…