درشهرستان شادگان

خورنا: دانش آموز ربوده شده بندر امامی به آغوش خانه برگشت. دانش آموز ربوده شده بندر امامی به آغوش خانواده بازگشت. به نقل از یک منبع آگاه، نامبرده در شهرستان شادگان رها شده و سارقین وی در قبال 150 میلیون تومان وی را آزاد کرده و پا به فرار گذاشته اند.