درد دل یک پدر شهید : می گویند خانواده ی شهید نیستی … / پس آنان که سه هزار میلیارد بردند انقلاب کردند؟

قابل توجه مسئولان؛

خورنا : چهار آذر رزوی است که عشق و ایثار در کنار مظلومیت خوی گرفت روزی که در تقویم انقلاب اسلامی جاودان شد … در ادامه ی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی رهپویان 4 ضمن دیدار با خانواده ی محترم شهید خلیلی آذر با پدر 2 شهید این خانواده ی محترم جناب اقای کاظم خلیلی از پیشکسوتان راه آهن…