دردفع زباله‌های بیمارستانی

خورنا: ريیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هنگامی می‌توان نتیجه خوبی از سوزاندن زباله‌ها گرفت که درهنگام سوختن زباله اولا کار با احتراق کامل صورت گیرد. همچنين هیچ‌گونه آلودگی در محیط اعم از اتمسفر، خاک، آب و … به وجود نیاورد و حتما از دستگاه‌های مخصوص زباله سوز استفاده شود. دکتر سیدمحمد علوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان…