درخشش خیره ی کننده ی وشوکاران اندیمشک

خورنا : ووشوکاران شهرستان اندیمشک در مسابقات ووشو قهرمانی کشور که 22 و 23 اسفند در استان تهران برگزار شد با کسب 2مدال طلا، 3مدال نقره و 3مدال برنز در بخش ساندا و کسب کاپ ارزشمند اخلاق به کار خود پایان دادند. مدال طلا: سامان پورحاجی 49- کیلوگرم نوجوانان، ابوالفضل پاپی 60- کیلوگرم نوجوانان مدال نقره: علی دریکوندی43- کیلوگرم نوجوانان، سعید عیسوندمحمودی65- کیلوگرم جوانان، مهران نصیری65-…