درامد زایی شهرداری

37
خورنا: معاون مالی اداری شهرداری اهواز گفت: درآمد شهرداری اهواز در پنج ماهه ابتدای سال جاری ۱۷۲ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته است. محسن بشیری در حاشیه نشست خبری شهرداری اهواز…