درآمد

37
خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با توجه به اینکه بیشتر درآمد خوزستان دولتی است به همین دلیل درآمد عظیم این استان در سطح ملی توزیع و مصرف می شود. فرج الله خیبر عصر امروز چهارشنبه در آئین تودیع…