درآمد زایی پایدار شهرداری ها

37
خورنا: فرماندار اندیمشک گفت:‌ شهرداری ها باید برای ساماندهی امور خود به دنبال درآمد زایی پایدار باشند. به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک، سرپرست فرمانداری…