دختران ارون کناری

خورنا: در آیین معنوی دانش آموزان دختر مجتمع رودکی شهر اروندکنار رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند. به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش اروندکنار در این آیین با اشاره به برخی از نعمت های خداوند گفت: والدین و فرزندانشان باید از نعمتهای بی کران خداوند سپاسگزار باشند، رسیدن به سن تکلیف و عبادت یکی از…