دختران ارون کناری

37
خورنا: در آیین معنوی دانش آموزان دختر مجتمع رودکی شهر اروندکنار رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند. به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش اروندکنار در این آیین با اشاره به برخی از نعمت های خداوند…