دخالت نظامی ایران در سوریه

خورنا: روزنامه السفیر چاپ بیروت در گزارشی در مورد تحولات سوریه و نقش ترکیه برای سرنگونی نظام حاکم بر دمشق، نوشته است: به یاد داریم که چگونه دولت ترکیه، با ارائه درخواستی رسمی به پیمان ناتو در آوریل 2012، در واکنش به اصابت یک گلوله به یک پلیس ترکیه در نزدیکی مرز در شهر کیلیس، دخالت ناتو در…