دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی

37
خورنا: دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی از اجرای زنگ مطالعه در مدارس کشور خبر داد. محمدحسین ملک‌احمدی در حاشیه ورود به دشت‌آزادگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر…