دبیر کلی اپک گازی

37
خورنا: با رای وزرای انرژی کشورهای عضو مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز، سیدمحمدحسین عادلی کاندیدای ایران برای یک دوره دو ساله دبیرکل این مجمع شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،…