دبیر اجرایی

37
خورنا: دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفت: در گزارش 100 روزه دولت توجه محسوسی به کارگران نشده بود. آقایار حسینی اظهارکرد: قرار بر این بود که امسال برخلاف سال‌های قبل دستمزد کارگران براساس نرخ واقعی تورم تعیین شود که تاکنون…