دبیر اجرایی

خورنا: دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفت: در گزارش 100 روزه دولت توجه محسوسی به کارگران نشده بود. آقایار حسینی اظهارکرد: قرار بر این بود که امسال برخلاف سال‌های قبل دستمزد کارگران براساس نرخ واقعی تورم تعیین شود که تاکنون تصمیم خاصی در این خصوص گرفته نشده است. وی افزود: با تعیین درست و منطقی دستمزد کارگران قدرت خرید و به…