دبیرکل جمعیت رهپویان

خورنا: دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ‌با بیان اینکه آمریکا پروژه ایران‌هراسی را دنبال می‌کند، گفت: در بیانیه‌ای که پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 صادر شد آمریکا تلاش کرد ایران هراسی را دنبال کند و ما…