دبیرخانه شورای عالی سیاست گذاری اینترنت و اینترانت در سازمان صدا و سیما

خورنا: آخرین جلسه افسران سایبری خوزستان با موضوع “منطق فازی جنگ نرم ” با حضور مهندس عباس موزون مدیر دبیرخانه شورای عالی سیاست گذاری اینترنت و اینترانت در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 20 اسفندماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز راس ساعت 14 برگزار خواهد شد.