داوودی رییس پروش اندام ایذه

خورنا – فیروز بیگلری / خورنا عصر روز شنبه ۳۰ مردادماه سال جاری به تلاش های پژمان داوودی از مدیران موفق باشگاه های ایذه و رییس هیات پرورش اندام ایذه مجموعه بزرگ و حرفه ای نیرو با حضور فرد اول ورزش ایذه و چهره ماندگار ورزش در شهرستان ایذه هوشنگ حاتمی رییس اداره ورزش و جوانان، محسن داودی…