دانلود متن انگلیسی توافق هسته ای وین

خورنا -وزیر خارجه ایران و مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه پایانی مذاکرات هسته ای را قرایت کردند. به گزارش خورنا، متن این بیانیه مشترک در زیر می اید: امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که…