دانلود متن انگلیسی توافق هسته ای وین

خورنا -وزیر خارجه ایران و مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه پایانی مذاکرات هسته ای را قرایت کردند. به گزارش خورنا، متن این بیانیه مشترک در زیر می اید: امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق درمورد موضوع برنامه هسته ای ایران دست یافته ایم. به گزارش «انتخاب»؛ با شجاعت،…