دانش آموزان نیازمند

مدیر کمیته امداد اندیمشک:

خورنا – زنگ جشن عاطفه‌ها در ۱۵۰مدرسه اندیمشک نواخته شد. خیرالله قلاوند، صبح چهارشنبه در مراسم جشن عاطفه‌ها گفت: جشن عاطفه‌های امسال در دو مرحله برگزار شد، که در مرحله اول کمیته امداد به‌ تنهایی و در سطح شهر و…