دانشگاه گلاسکو

خورنا: دانشگاه “کلدونیان” گلاسکو از پیروزی دکتر حسن روحانی دانش آموخته این دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز خوشحالی کرد. به گزارش عصر ایران پروفسور ” پاملا گیلیز” معاون رییس دانشگاه گلاسکو با ابراز مسرت از پیروزی یک دانش آموخته این دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت که این پیروزی را به حسن روحانی تبریک…