دانشگاه گلاسکو

37
خورنا: دانشگاه “کلدونیان” گلاسکو از پیروزی دکتر حسن روحانی دانش آموخته این دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز خوشحالی کرد. به گزارش عصر ایران پروفسور ” پاملا گیلیز” معاون رییس دانشگاه گلاسکو با ابراز مسرت از…