دانشگاه چمران اهواز

یادداشتی از دکتر یداله مهرعلی زاده عضوء هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز:

خورنا| در سال ۱۳۸۰ از اینجانب خواسته شد به همراه یک تیم کارشناسی برنامه راهبردی منابع انسانی فولاد خوزستان را طراحی نماییم. با ورود به این صنعت و دستیابی به اطلاعات آن و عارضه یابی اولیه مشخص گردید که…
خورنا- پرونده ویژه خبری سد گتوند به همت . پیگیری میلاد گل داری، رسول عوده زاده، احمد جعفری ماجد و سمیه تیاری در روزنامه همشهری منتشر شد. نتایج نهایی کمیته بررسی سد گتوند ماه آینده…
37
خورنا: دکتر مهرابی زاده هنرمند و دکتر شکر کن از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در ردیف دانشمندان پرتالیف کشور در حوزه علوم انسانی معرفی شدند. اخیرا پایگاه اطلاع رسانی علوم و فناوری اسامی 20 دانشمند برتر که در دوره…