دانشگاه چمران اهواز

خورنا- پرونده ویژه خبری سد گتوند به همت . پیگیری میلاد گل داری، رسول عوده زاده، احمد جعفری ماجد و سمیه تیاری در روزنامه همشهری منتشر شد. نتایج نهایی کمیته بررسی سد گتوند ماه آینده…
37
خورنا: دکتر مهرابی زاده هنرمند و دکتر شکر کن از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در ردیف دانشمندان پرتالیف کشور در حوزه علوم انسانی معرفی شدند. اخیرا پایگاه اطلاع رسانی علوم و فناوری اسامی 20 دانشمند برتر که در دوره…