دانشگاه پیام نور رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر گفت: امروز هدف و افق دید دانشجو باید خدمتگزاری و کمک به روند توسعه کشور باشد. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، صبح امروز فرماندا رامشیر در جشن و مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور  اظهار داشت : امروز هدف و افق دید دانشجو باید خدمتگزاری و کمک به روند توسعه…