دانشگاه پیام نور اندیمشک

رئیس دانشگاه پیام نور اندیمشک:

خورنا – رئیس دانشگاه پیام نور اندیمشک گفت: بیش از ۲ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور اندیمشک به تحصیل می‌پردازند و توانسته‌اند عناوین متعدد بر‌تر در رقابت‌های استانیو ملی و را کسب کنند. به گزارش خورنا از اندیمشک، فرهاد کیانفر در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور اندیمشک، اظهار داشت: توجه به رشد و گسترش خدمات آموزشی…