دانشگاه پیام نور آغاجاری

خورنا: رئيس دانشگاه پيام‌نور آغاجاري با اشاره به تحصيل نزديك به يك‌هزار دانشجو در 13 رشته اين واحد آموزشي، از برنامه دانشگاه براي راه‌اندازي 9 رشته جديد در مقطع كارشناسي خبر داد. مجتبي مروج با بيان اين‌كه در حال حاضر 13 رشته در دانشگاه فعال است، اظهار كرد: مهرماه امسال پذيرش دانشجويان در 11 رشته انجام شد. وي با اشاره…