دانشگاه ها

شهردار اهواز

خورنا   در مراسم انعقاد تفاهمنامه پژوهشی میان شهرداری اهواز و دانشگاه شهید چمران اهواز که روز شنبه در محل شهرداری اهواز برگزار شد گفت:با توجه به اینکه جامعه هر روز در حال پیشرفت است و مطالبات شهروندان نیز بیشتر می شود می توان از ظرفیت های موجود در دانشگاه ها برای ارایه خدمات بهتر به مردم استفاده کرد. وی…