دانشگاه ماهشهر

اعتراض در دانشگاه آزاد ماشهر

به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از خبرگزاری عصر جنوب افزایش ناگهانی شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی و بی نظمی های آموزشی، در برنامه ریزی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴  و برنامه ریزی نامناسب تاریخ امتحانات…