دانشگاه فرهنگیان خوزستان

خورنا: ريیس پرديس رسول اكرم(ص) دانشگاه فرهنگیان خوزستان با اشاره به مشكلات كمبود فضا و امكانات در اين دانشگاه، گفت: برنامه‌ای برای راه‌اندازی مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري نداریم.  یداله اقدامی اظهار کرد: قرار است هشت رشته در مقطع کارشناسی‌ارشد در سطح دانشگاه‌های فرهنگيان کشور راه‌اندازی شود ولی در خوزستان به دلیل کمبود امکانات و فضاي…