دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

37
خورنا: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در هفته سلامت با رویکرد خودمراقبتی، حدود 40 برنامه مهم و گسترده در جهت آموزش تمامی گروه‌های جامعه به ويژه دانش‌آموزان در استان برگزار شد.
37
خورنا: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم توسعه صنعت توریسم درمانی در استان خوزستان تاکید کرد. دکتر علی خدادادی اظهار کرد: وجود بیش از 600 کیلومتر مرز آبی و خاکی استان خوزستان با کشور عراق…