دانشگاه علوم پزشکی اهواز

37

اگر افرادی هست !

به گزارش خورنا ، روناش به نقل از “وبلاگ پلاک دزفول” نوشت : در همه شهرها مسئولانش پی گیر استقلاند و یک مدیر توانا و پرکار را به قول معروف “حلوا حلوا “می…
37
خورنا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره آلاینده‌های هوا گفت: آلاینده های هوا ترکیباتی هستند که یا در ترکیب طبیعی اتمسفر نیستند و یا به نسبت معین در ترکیب اتمسفر هستند ولی وقتی مقدارشان از حد…
37
خورنا: یک ساختمان 9 طبقه در اهواز به دلیل نقص فنی و عدم طراحی صحیح تخریب شد. این ساختمان دارای 9 طبقه بوده که هفت طبقه آن به طور کامل تخریب شد. با توجه به این که این ساختمان در حال…