دانشگاه علوم پزشکی آبادان

خورنا: 5 تن از اعضای یک خانواده واقع درروستای گرگر از توابع شهرستان ماهشهر ( درمسیر ماهشهر و شادگان ) بر اثر آتش سوزی جان سپردند. در این حادثه یک نفر از آنان بر اثر شدت جراحات وارده دردم کشته شد و 4 نفر دیگردربیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کردند. دکتر شهرام مقامی مدیر فوریت ها پزشکی و حوادث دانشگاه…