دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

خورنا: مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از برگزاری نخستین جشنواره منطقه‌ای ایده تا عمل در این دانشگاه خبر داد. دامون رزم‌جویی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرمشهر اظهار کرد: مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نخستین جشنواره منطقه‌ای ایده تا عمل که به صورت منطقه‌ای است…