دانشگاه علمی کاربردی

37
خورنا: شهرداری اهواز مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، صبح امروز شهرداری اهواز مجوز دانشگاه علمی کاربردی را اخذ کرد. در این مراسم شهردار اهواز، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، تعدادی…