دانشگاه علامه طباطبایی

37
خورنا: جمعی از دانشجویان سابق دانشگاه علامه طباطبایی که طی سال‌های گذشته تعلیق شده بودند در تجمعی اعتراضی، خواستار بررسی مجدد پرونده خود شدند. پیش از ظهر امروز، برخی از دانشجویانی که طی سال‌های گذشته تعلیق و یا از…