دانشگاه صنعت نفت آبادان

خورنا: همایش ملی HSE با رویکرد بالادستي صنایع نفت و گاز، 6 و 7 آذرماه در دانشگاه صنعت نفت آبادان برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این همایش شناسایی نیازمندی‌های صنایع بالادستی در زمینه HSE، تاکید بر پیاده‌سازی نظام مدیریت HSE در صنایع بالادستی، پیوند دانشگاه با صنعت و معرفی قابلیت‌های دانشگاه صنعت نفت، معرفی دانشگاه و فناوری نوین در زمینه…