دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

خورنا: مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم برگزار شد. دکتر علی محمد آخوندعلی رییس پیشین این دانشگاه در ابتدای این مراسم با اشاره به تاریخچه دانشگاه دزفول، اظهار کرد: تاریخچه فعالیت دانشگاه صنعتی دزفول به پیش از انقلاب باز می گردد و در زمان جنگ تحمیلی تعداد اندک…
خورنا: مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم برگزار شد. دکتر سیدضیاء هاشمی در این مراسم که چهارشنبه 27 فروردین در دزفول برگزار شد، با اشاره به مقاومت شهر دزفول در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: شهر دزفول و جندی شاپور برای هر ایرانی شناخته شده است و همه…