دانشگاه صنعتی اصفهان

خورنا: رئیس دانشگاه شهیدچمران اهواز از حفظ و ارتقاء رتبه علمی این دانشگاه در ردیف 10 دانشگاه برتر کشور بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) خبر داد. دکتر حسن مروتی اظهار داشت: در رتبه بندی اخیر میزان تولید علم دانشگاه ها بر اساس تعداد مدارک در مجلات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC))، دانشگاه شهید…