دانشگاه شهرداری اهواز

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: تاسیس دانشگاه شهرداری در اهواز و پیوند بین تجربه و تخصص بسیاری از مشکلات موجود شهرداری اهواز را برطرف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز مریم ابریشم‌کار…