دانشگاه دزفول

خورنا: رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از اجرای پروژه‌های دانشگاهی با همکاری دستگاه‌های اجرایی این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، علی محمد آخوندعلی صبح امروز در نشست با دانشجویان این شهرستان اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته توسط دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول تعاملاتی با اداره‌های مختلف مانند برق و…
خورنا: 92 نفر از کارکنان پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به دلیل اتمام قرار داد در چند روز گذشته شغل خود را از دست داده و بیکار شدند. به گزارش ایرنا، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در خصوص علت عدم تمدید قرارداد نیروهای پیمانی این دانشگاه به…
خورنا: “عبدالرحیم صائمی نیا” اظهار داشت: با موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی طی نامه ای با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول موافقت شد. وی گفت: طی دو نامه جداگانه نیز مجوز تاسیس دانشکده پرستاری و دانشکده پیرا پزشکی نیز در دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی…